header-new

خواهشمندیم
برای سلامت خود و جامعه
ماسک بزنید!

مطالب کوتاه


جدیدترین آمار به شدت ناراحت کننده است

در حالی که دو هفته گذشته خبر دادیدم رکورد مبتلایان در طول یک شبانه روز شکسته شده متاسفانه امروز دوباره رکورد شکسته شد. امروز ۱۴ مهر تعداد مبتلایان به ویروس کووید-۱۹ به رقم ۳۹۰۲ رسیده است. در همین حال شهر تهران به مدت یک هفته تعطیل شده است.

رکوردی تازه در کرونا

متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته رکوردی جدید در آمار مبتلایان به ویروس کووید-۱۹ به ثبت رسانده ایم. رکورد قبل مربوط به ۱۵ خرداد با رقم ۳۵۷۴ مبتلا بود که امروز ۱ مهر تعداد مبتلایان در روز به ۳۷۱۲ رسیده است.

رکورد شکنی دوباره کرونا

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. آمار کل فوتی بر اثر ویروس کرونا از ابتدا تا کنون به ۱۶ هزار و ۱۴۷ نفر رسیده

شاخص بورس در آستانه ۲ میلیونی شدن

شاخص بورس که ۱٫۹ میلیون را گذرانده بود حالا به مرز ۲ میلیونی شدن به شدت نزدیک شده و مقاومت شدیدی را پیش رو دارد.

رکورد دوباره فوتی کرونا

متاسفانه آمار تعداد جان باختگان کرونا امروز شکسته شد و به تعداد ۲۲۱ فوتی در روز رسیده ایم

جدیدترین مطالب

مطالب کوتاه

جدیدترین آمار به شدت ناراحت کننده است

در حالی که دو هفته گذشته خبر دادیدم رکورد مبتلایان در طول یک شبانه روز شکسته شده متاسفانه امروز دوباره رکورد شکسته شد. امروز ۱۴ مهر تعداد مبتلایان به ویروس کووید-۱۹ به رقم ۳۹۰۲ رسیده است. در همین حال شهر تهران به مدت یک هفته تعطیل شده است.

رکوردی تازه در کرونا

متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته رکوردی جدید در آمار مبتلایان به ویروس کووید-۱۹ به ثبت رسانده ایم. رکورد قبل مربوط به ۱۵ خرداد با رقم ۳۵۷۴ مبتلا بود که امروز ۱ مهر تعداد مبتلایان در روز به ۳۷۱۲ رسیده است.

رکورد شکنی دوباره کرونا

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. آمار کل فوتی بر اثر ویروس کرونا از ابتدا تا کنون به ۱۶ هزار و ۱۴۷ نفر رسیده

شاخص بورس در آستانه ۲ میلیونی شدن

شاخص بورس که ۱٫۹ میلیون را گذرانده بود حالا به مرز ۲ میلیونی شدن به شدت نزدیک شده و مقاومت شدیدی را پیش رو دارد.

رکورد دوباره فوتی کرونا

متاسفانه آمار تعداد جان باختگان کرونا امروز شکسته شد و به تعداد ۲۲۱ فوتی در روز رسیده ایم

فهرست